Прикладна математика

EnglishRussianUkrainian

ПМ

пр. Космонавта Комарова 1, корпус 11, кім. 212,
ПМ
+38 (044) 408-92-07 applied_math@ukr.net

Абітурієнтам

Кафедра прикладної математики здійснює підготовку з напрямку

«Прикладна математика»

Прикладна математика – сучасна галузь знань, що має застосування в будь-якій сфері діяльності людства. Підвищення рівня підготовки фахівців за даним напрямом на сьогодні є пріоритетом провідних держав світу. Причина одна – математика та інформаційні технології, як основні складові поняття «прикладна математика», є рушійним фактором науково-технічного прогресу.

Спеціаліст з прикладної математики – це дослідник, який однаково добре володіє як теоретичними знаннями так і практичними вміннями та навичками в своїй галузі. Вміння методично, швидко та адекватно аналізувати поставлену практичну задачу і знаходити оптимальні шляхи її вирішення – ось та родзинка, яка вирізняє сучасного математика-прикладника з-поміж інших спеціалістів математичного профілю. На сучасному етапі розвитку математики-прикладники потрібні нашому суспільству, як ніколи раніше.

В процесі навчання за спеціальністю «Прикладна математика» студенти вивчають як класичні курси («Математичний аналіз», «Алгебра та геометрія», «Методи оптимізації», тощо), так і актуальні сучасні спецкурси («Криптографія», «Аналіз даних», «Теорія ризиків», «Системи масового обслуговування», «Прогнозування часових рядів», «Спеціалізовані мови програмування», тощо).

До послуг студентів навчально-наукова лабораторія методів обчислень, обладнана сучасною персональною комп’ютерною технікою. В лабораторії студенти навчаються використовувати набуті знання на практиці. Зокрема, на заняттях з методів обчислень, вчаться програмувати вбудованими мовами надвисокого рівня – Maple, MathLab, Mathematica, з метою вирішення поставлених задач. Студенти спеціальності «Прикладна математика» також отримують навички програмування в середовищах Delphi та MS Visual Studio, мовами програмування Object Pascal та C++. Це відбувається в процесі створення ними власних програмних пакетів, призначених для автоматизації процесу розв’язання тих чи інших задач теорії керування та оптимізації, теорії прийняття рішень, статистики, тощо.

Все це дозволяє готувати нове покоління професіоналів, яке здатне поєднувати наукову, дослідницьку, аналітичну діяльність, має глибокі фундаментальні знання, здатне до відкриття нових напрямів інженерної творчості.

Випускники спеціальності «Прикладна математика» володіють знаннями і вміннями в обсязі достатньому для того, щоб працювати в якості:

  • розробника автоматизованих систем обробки даних та прикладного програмного забезпечення;
  • працівника інформаційно-аналітичного відділу фінансової та банківської установи;
  • аналітика, спеціаліста з Data Mining;
  • працівника відділу логістики комерційних компанії та державних установ;
  • працівника відділу оцінки надійності промислового підприємства;
  • фахівця з сучасних методів обчислень (real-time обробка);
  • науковця-дослідника.

 

Будемо раді бачити Вас студентами спеціальності «Прикладна математика»!

 
Програма додаткового вступного випробування 2 роки
Програма додаткового вступного випробування 3 роки
Програма додаткового вступного випробування магістр
Програма фахового вступного випробування 2 роки
Програма фахового вступного випробування 3 роки
Програма фахового вступного випробування магістр