E-mail:applied_math@ukr.net

Пошук по сайту Телефон: +38 (044) 408-92-07

Старий інформаційний буклет

Кафедра прикладної математики здійснює підготовку за освітньо-професійною програмою

Спеціальність 113 «Прикладна математика»

зі спеціалізацією «Прикладне програмне забезпечення»

Форма навчання: денна.

Термін навчання: бакалавр   – 4 роки,

                                    магістр     – 1,5 року.

Прикладна математика – найкращий початок для серйозної кар’єри в області інформаційних технологій, математичного та комп’ютерного моделювання фізичних процесів і систем різноманітної природи, вирішенні задач прогнозування, оптимізації, системного аналізу. Логічне мислення, знання сучасних комп’ютерних технологій та математичних моделей, вміння знаходити раціональне рішення будь-яких практичних задач – ось сильні сторони підготовки фахівців  цього напряму на нашій кафедрі.

Випускник напряму «Прикладна математика» зможе успішно працювати там, де вимагається глибока теоретична і практична підготовка з математики, вміння максимально використовувати інтелектуальні можливості персональних комп’ютерів та виконувати роботу, пов’язану з математичними та алгоритмічними методами розробки прикладних програмних систем на базі сучасних інформаційних технологій.                         

В основу навчального процесу покладено викладання дисциплін за тематичними напрямами, кожен з яких дозволяє підготувати фахівця за конкретним професійним спрямуванням. В навчальному плані підготовки бакалаврів виділено такі напрями:

 • дисципліни гуманітарної та  соціально-економічної  підготовки;
 • дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки;
 • інформаційні технології та програмування;
 • статистична обробка даних, Data Scienсе;
 • оптимізація та дослідження операцій;
 • моделювання систем та випадкових процесів;
 • математичне забезпечення обчислювальних систем;
 • штучний інтелект, нейронні мережі (розпізнавання образів);
 • розробка програмного забезпечення для безпілотних авіаційних комплексів.

 

Навчаючись на кафедрі, студенти мають змогу прийняти  участь в науковій   роботі кафедри за напрямами, які очолюють наші професори:

 • автоматизована обробка даних;
 • цифрова обробка зображень та відео;
 • теорія випадкових процесів та її застосування в природознавстві;
 • математичне моделювання фізико-хімічних процесів та біосистем;
 • ітераційні методи розв`язання операторних рівнянь;
 • створення програмного забезпечення;      
 • обробки даних з безпілотних літальних апаратів, що розробляються на кафедрі та в Національному авіаційному університеті.

 Випускники напряму «Прикладна математика» володіють знаннями і вміннями в обсязі достатньому для того, щоб працювати в якості:

 • розробника автоматизованих систем обробки даних та прикладного програмного забезпечення;
 • працівника інформаційно-аналітичного відділу фінансової та банківської установи;
 • аналітика, спеціаліста з Data Mining;
 • працівника відділу логістики комерційних компанії та державних установ;
 • фахівця з сучасних методів обчислень (real-time обробка);
 • спеціаліст з нейронних мереж та штучного інтелекту;
 • науковця-дослідника.

Під час навчання студентам надається можливість навчатися на факультеті військової підготовки, який готує офіцерів запасу для Збройних Сил України та отримати другу освіту.

Статус дослідного університету надає можливість нашим студентам реалізовувати свої професійні навички при виконанні актуальних наукових проектів без відриву від навчання.  

Щорічно випускники спеціальності «Прикладна математика» зараховуються до навчання в аспірантурі Національного авіаційного університету (спеціальність: «Комп'ютерні науки та інформаційні технології»).

Якість підготовки фахівців нашою кафедрою забезпечується кваліфікацією професорсько-викладацького складу: 3 доктори наук, 8 кандидатів наук.

Студенти кафедри у вільний від навчання час приймають активну участь у житті Національного авіаційного університету: спортивних секціях, КВВ, «Що? Де? Коли?».

Вартість навчання (бакалавр) 2020/2021 рік

Вартість навчання (магістр) 2020/2021 рік

Будемо раді бачити Вас студентами напряму«Прикладна математика»!

Коротко про нас

Освітня програма "Прикладне програмне забезпечення"