E-mail:applied_math@ukr.net

Пошук по сайту Телефон: +38 (044) 408-92-07

Методичне забезпечення

Приставка П.О. Статистичний аналіз даних. Електронний посібник з дисциплін "Математична статистика" та "Аналіз даних". 

Приставка П.О. Основи теорії масового обслуговування (електронний посібник).

Приставка П.О. Набори вибірок для виконання лабораторних робіт.

Піскунов О.Г. Розробка додаткiв засобами мови програмування C#. Навч.-метод. посібник для проведення лабораторних робіт / Івохін Є.В. , Махно М.Ф., Піскунов О.Г.// Видавн. "Київ.ун-т" при Київ.нац. ун-ті імені Тараса Шевченка, 2021. 104с ISВN 966-642-048-1

О.Г. Пiскунов Конспект лекцiй: Компiлятори С++ та розробка консольних додаткiв (Частина 1)

Піскунов О.Г. Конспект лекцiй: Розробка консольних додаткiв з елементами С++ (Частина 2)

Піскунов О.Г. Розробка консольних додаткiв c елементами С++ (Частина 2)

А.Г.Пiскунов, Л.В.Єсик Розробка клiєнт-серверних додаткiв мовою C# та SQLite  

О.Г.Пiскунов, О.П.Томащук, О.Г.Чолишкiна, I.А.Петренко Розробка консольних додаткiв компiляторами С++

Методичні рекомендації до порядку виконання та захисту кваліфікаційної роботи здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 125 «Кібербезпека» ОПП
«Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки» / [Павленко П.М., Козловський В.В., Лазаренко С.В., Темніков В.О., Темніков А.В.]. К. : НАУ, 2020. - 115 с.

T. A. Oleshko,V. P. Denisiuk, L. I. Grishina, O. V. Karupu, V. V. Pakhnenko, V. K. Repeta Higher_Mathematics_Part_1

T. A. Oleshko,V. P. Denisiuk, L. I. Grishina, O. V. Karupu, V. V. Pakhnenko, V. K. Repeta Higher_Mathematics_Part_3

Обчислювальні методи: лабораторний практикум / уклад.:  П.Ф. Жук , О.М. Бердник. – Київ : НАУ, 2022. – 60 с.

Обчислювальна практика: методичні рекомендації до виконання / уклад.: О.М. Бердник – К.: НАУ, 2021. – 24 с.

Технологічна практика: методичні рекомендації / О.М. Бердник .– К.: НАУ, 2021. – 28 с.

Жук П.Ф. Навчально-методичний комплекс дисципліни «ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ» для підготовки бакалаврів денної форми навчання за напрямом 0804 «Комп'ютерні науки» спеціальності 6.080400 «Інтелектуальні системи прийняття рішень»

Жук П.Ф. Математична логіка та теорія алгоритмів Практикум для студентів спеціальності 6.040301 «Прикладна математика»

Жук П.Ф. Диференціальні рівняння Практикум для студентів спеціальності 6.040301 «Прикладна математика»

Жук П.Ф. Дискретна математика. Практикум для студентів спеціальності 6.040301 «Прикладна математика» Київ 2014

Жук П.Ф. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Методи та засоби подання знань»

Жук П.Ф. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Чисельні методи в інформатиці»

Жук П.Ф.,Юрчук І.А.   Математичні методи в аеродинаміці